<> <> ` `

Phone Number: 01678 520882

Mobile Number: 07984 511164

Email: hannah@hgwebdesigns.co.uk

About Us…  Amdanom Ni...

We are a web designing business managed by Hannah Gwenllian Jones.


Established in February 2013, H G Web Designs is based in Bala, North Wales and specialises in affordable and professional looking websites for local businesses, organisations and clubs situated in the surrounding area and beyond.


Our aim is to help and support local businesses and organisations to reach customers through the internet and through this to raise awareness of themselves to a much larger audience.


We offer competitive rates for our service and we’re sure that you will reap the benefit of having our full focus as we are solely dedicated to fulfil our customers needs.

Mae H G Web Designs yn gwmni sydd wedi ei sefydlu gennyf i, Hannah Gwenllian Jones ar ddechrau gwanwyn 2013 i gynnig gwasanaeth ysgrifennu a chyhoeddi gwefannau ym mhum plwyf Penllyn a thu-hwnt.


Bwriad y fenter yw helpu busnesau a mudiadau lleol i gyrraedd cwsmeriaid drwy gyfrwng y we a thrwy hyn dod a’u hymwybyddiaeth yn fwy amlwg i gynulleidfa llawer ehangach.


Byddwn yn cynnig cyfraddau cystadleuol am ein gwasanaeth ac yn sgil hyn byddwch yn elwa o gael ein ffocws llawn - gan ein bod yn ymroddedig i gyflawni anghenion ein cwsmeriaid i’r eithaf.

H G Web Designs © 2018     Terms and Conditions