<> <> ` `

Phone Number: 01678 520882

Mobile Number: 07984 511164

Email: hannah@hgwebdesigns.co.uk

Services - Gwasanaethau

Rydym yn gallu dylunio eich gwefan gydag amrywiaeth o opsiynau sy'n darparu ar gyfer anghenion sy’n berthnasol i chwi. Bydd eich gwefan yn unigryw wrth i ni sicrhau i weithio gyda chi i wneud unrhyw addasiadau a newidiadau ac yn datblygu syniadau i ddeall beth fydd pwrpas eich safle.

Bydd eich gwefan yn cael ei arbenigo ar eich cyfer wrth i ni weithio gyda'n gilydd i drafod y tudalennau ar eich safle, y ffontiau a lliwiau yr hoffech eu ddefnyddio a hefyd cynigiwn y dewis o safle uniaith Gymraeg a Saesneg neu ddwyieithog i gynyddu eich siawns o ennill mwy o gwsmeriaid.

Gallwn hefyd gynnig  gwasanaeth ffotograffiaeth, ysgrifennu cynnwys a gwasanaethau cyfieithu i sicrhau bod eich gwefan yn sefyll allan oddi wrth y gystadleuaeth a hefyd yn eich helpu i gael y mwyaf o'ch safle os ydych yn ansicr o sut i fynd o'i chwmpas i’w dylunio.


Mae cyfryngau cymdeithasol yn dod yn fwyfwy poblogaidd ac yn offeryn cynyddol a ddefnyddir gan fusnesau i hyrwyddo eu hunain. Bydd H G Web Designs yn eich helpu i sefydlu tudalennau facebook a twitter os dymunwch gan gysylltu rhain yn eich gwefan i gael mwy o ymwybyddiaeth.


Byddwn yn cymryd yr holl drafferth i ffwrdd gennych ac yn darparu eich enw parth penodol a hefyd yn gofalu am chynnal eich gwefan, ynghyd â rhedeg eich gwefan i chi.

Os ydych chi angen mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau neu’n ansicr am unrhyw un o’r pethau uchod, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda!

We are able to provide your specific website with a range of options which cater for the needs you require.


It will be unique and original as we guarantee to work with you to make any alterations and changes and develop ideas to understand what the purpose of your site will be.


Your website will be specialised just for you as we work together to discuss the navigation of your site, the fonts and colours you wish to use and also offering the choice of a bilingual Welsh and English site to increase your chances of gaining more customers.


We can offer photographic, content writing and translation services to ensure that your website stands out from the competition and also help you to get the most of your site if you are unsure of how to go about it.


Social media is becoming more and more popular and an ever-increasing tool used by business to promote themselves. H G Web Designs will help you set up a facebook or twitter feed if you wish and also link this to your website to gain more exposure.


We will take all the hassle away and provide you with your specific domain name and also take care of the web hosting along with running your website for you.


If you want any more information on our services or unsure about any of the above points please get in touch!

H G Web Designs © 2018     Terms and Conditions