Portfolio
Our clients are as follows: Aberwheeler Community Council Bala 4x4 Off Road Clwb Golff Y Bala Golf Club, Bala Bryn Gwyn Caravan Park, Llanuwchllyn Business Energy Agents, Ruthin Byw. Bod. Profiadau Gogledd Cymru Caffi Woody’s Cafe, Bala Canolfan Henblas, Bala Cecs Fi, Corwen Celtic Collection Ltd, Barry Cigydd Bala Butchers, Bala CMW Building & Contracting Ltd, Ruthin Caton Building & Renovation Ltd, Ruthin Cor y Brythoniaid Craig Tree Services, Bala Cregennan Lakes Fishery, Arthog Cymdeithas Brodwaith Cymru Cymdeithas Defaid Mynydd Cymru Cymdeithas Gymunedol Y Bala Cyngor Cymuned Cadfarch, Machynlleth Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council Cyngor Cymuned Llandegla Community Council Cyngor Cymuned Llandyrnog Community Council Cyngor Cymuned Llanfihangel y Pennant Community Council Cyngor Cymuned Llanrhaeadr yng Nghinmeirch Cyngor Cymuned Llanynys Community Council Cyngor Cymuned Plwyfi Mawddwy Councils Cyngor Cymuned Pennal Council Cynghorau Penllyn Councils Cyngor Cymuned Tirymynach Community Council D A Hughes Electrical Ltd, Corwen D H Jones Ltd, Bala Gerallt Davies Plumbing, Wrexham Gogarth Hall Farm B&B, Pennal Gwefus, Llanfrothen Gwynedd Confectioners Ltd, Bala Gareth Lewis Building Contractors, Denbigh G Meirion Jones Building, Bala Happy Homes Furniture, Denbigh Hoffi Coffi Cafe & Laundrette, Bala iPaint, Painters and Decorators, Barmouth Itchy Fingers Textiles, Swansea Iw Clean House Clearances, Bala J S Jones IFA Ltd, Dolgellau Llandudno Gift Fair, Llandudno Llanuwchllyn Information Boards Modurdy Minafon Garage, Bala Nant Conwy Tyres, Llanrwst Neuadd Bentref Rhydymain, Dolgellau Nia Cyfnod Outside Catering, Bala Pant yr Onnen Lakeside Campsite, Bala Pelydr Stained Glass Creations, Denbigh Philippa Jacobs, Pen y Braich Studio Plas Coch Hotel, Bala Plygain, Cymru Profiad Cyf., North Wales Pwer Cymru, Ruthin Refail Isa, Llanfor, Bala Rhydydefaid B&B, Frongoch Siop y Post, Bala South Wales Gift Fair, Pontyclun Tillwise, Denbigh The Energy Company, Ruthin Ty Mawr Self Catering, Llanuwchllyn W D Digital Services, Corwen Williams of Bala Ysgolion Ffederal Bro Elwern a Betws GG, Denbighshire Ysgol Bro Cinmeirch, Llanrhaeadr Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd Ysgol Bro Tryweryn, Frongoch Ysgol Caer Drewyn, Corwen Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog Ysgol Carrog, Corwen Ysgol Cerrigydrudion, Cerrig Ysgol Godre’r Berwyn, Bala Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd Ysgol Maes Owen, Kinmel Bay Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn Ysgol Pant Pastynog, Prion Ysgol Penmachno, Penmachno Ysgol Pentrefoelas Ysgol Pen Barras, Ruthin Ysgol Tremeirchion, Tremeirchion Ysgol Uwchradd Tywyn, Tywyn
Our clients are as follows: Aberwheeler Community Council Bala 4x4 Off Road Clwb Golff Y Bala Golf Club, Bala Bryn Gwyn Caravan Park, Llanuwchllyn Business Energy Agents, Ruthin Byw. Bod. Profiadau Gogledd Cymru Caffi Woody’s Cafe, Bala Canolfan Henblas, Bala Cecs Fi, Corwen Celtic Collection Ltd, Barry Cigydd Bala Butchers, Bala CMW Building & Contracting Ltd, Ruthin Caton Building & Renovation Ltd, Ruthin Cor y Brythoniaid Craig Tree Services, Bala Cregennan Lakes Fishery, Arthog Cymdeithas Brodwaith Cymru Cymdeithas Defaid Mynydd Cymru Cymdeithas Gymunedol Y Bala Cyngor Cymuned Cadfarch, Machynlleth Cyngor Cymuned Cyffylliog Community Council Cyngor Cymuned Llandegla Community Council Cyngor Cymuned Llandyrnog Community Council Cyngor Cymuned Llanfihangel y Pennant Community Council Cyngor Cymuned Llanrhaeadr yng Nghinmeirch Cyngor Cymuned Llanynys Community Council Cyngor Cymuned Plwyfi Mawddwy Councils Cyngor Cymuned Pennal Council Cynghorau Penllyn Councils Cyngor Cymuned Tirymynach Community Council D A Hughes Electrical Ltd, Corwen D H Jones Ltd, Bala Gerallt Davies Plumbing, Wrexham Gogarth Hall Farm B&B, Pennal Gwefus, Llanfrothen Gwynedd Confectioners Ltd, Bala Gareth Lewis Building Contractors, Denbigh G Meirion Jones Building, Bala Happy Homes Furniture, Denbigh Hoffi Coffi Cafe & Laundrette, Bala iPaint, Painters and Decorators, Barmouth Itchy Fingers Textiles, Swansea Iw Clean House Clearances, Bala J S Jones IFA Ltd, Dolgellau Llandudno Gift Fair, Llandudno Llanuwchllyn Information Boards Modurdy Minafon Garage, Bala Nant Conwy Tyres, Llanrwst Neuadd Bentref Rhydymain, Dolgellau Nia Cyfnod Outside Catering, Bala Pant yr Onnen Lakeside Campsite, Bala Pelydr Stained Glass Creations, Denbigh Philippa Jacobs, Pen y Braich Studio Plas Coch Hotel, Bala Plygain, Cymru Profiad Cyf., North Wales Pwer Cymru, Ruthin Refail Isa, Llanfor, Bala Rhydydefaid B&B, Frongoch Siop y Post, Bala South Wales Gift Fair, Pontyclun Tillwise, Denbigh The Energy Company, Ruthin Ty Mawr Self Catering, Llanuwchllyn W D Digital Services, Corwen Williams of Bala Ysgolion Ffederal Bro Elwern a Betws GG, Denbighshire Ysgol Bro Cinmeirch, Llanrhaeadr Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd Ysgol Bro Tryweryn, Frongoch Ysgol Caer Drewyn, Corwen Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog Ysgol Carrog, Corwen Ysgol Cerrigydrudion, Cerrig Ysgol Godre’r Berwyn, Bala Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd Ysgol Maes Owen, Kinmel Bay Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn Ysgol Pant Pastynog, Prion Ysgol Penmachno, Penmachno Ysgol Pentrefoelas Ysgol Pen Barras, Ruthin Ysgol Tremeirchion, Tremeirchion Ysgol Uwchradd Tywyn, Tywyn
Portfolio
07984 511164
hannah@hgwebdesigns.co.uk
01678 520882
07984 511164
hannah@hgwebdesigns.co.uk